Thông tin ứng viên


tran hoang anh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Quảng Ninh - Sinh ngày: 19/12/1996
 Lượt xem: 30    Cập nhật ngày: 19/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


công nhân sản xuất

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Sản xuất, vận hành sản xuất

công nhân
(từ 07/2021 đến 07/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

6-8 triệu

từng làm 1 năm ở cty gốm đất việt vận hành máy

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vu Thuy Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
tran hoang anh
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Đặng Đình Thuyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đô Đức Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Lập
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quyết Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lưu Quang Đoàn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng