Thông tin ứng viên


Đoàn Anh Tuấn

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 11/01/1977
 Lượt xem: 39    Cập nhật ngày: 15/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán trưởng

Công ty TNHH đá quốc tế Thủy Nguyên
(từ 05/2021 đến 05/2021)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

Làm được tất cả phần hành kế toán, kế toán thuế, kế toán giá thành sản xuất, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lương Thị Minh Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thúy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trúc Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Ngọc Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Mai Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.