Thông tin ứng viên


Phạm Công Thành

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/10/1991
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 20/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giám định viên

Cao đẳng

5 năm

Hàng hải, vận tải biển
Vận hành,bảo dưỡng các thiết bị trên tàu vận tải Hàn Quốc

Dịch vụ quản lý tàu TMM
(từ 09/2019 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

8-10 triệu

Sỹ quan vận hành máy tàu biển

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hữu Vũ Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Công Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đô Đức Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Chí Đại
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Cao Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Tiến
Chưa cập nhật.