Thông tin ứng viên


Vũ Hồng Phương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/06/1994
 Lượt xem: 182    Cập nhật ngày: 28/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Văn phòng,kinh doanh

Cao đẳng

4 năm

Ngân hàng, chứng khoán, đầu tư
Chuyên viên khách hàng ưu tiên
- Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được
giao
- Lên kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh/ bán hàng nhằm
hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trước, trong
và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ được quy định
của ngân hàng SeABank
- Theo dõi, quản lý nợ
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc, kết quả bán hàng các báo cáo
định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm Khách hàng ưu
tiên
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm
KHƯT và Ban GĐ

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank
(từ 09/2020 đến 09/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bất động sản
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Ngân hàng, chứng khoán, đầu tư

7-15 triệu

Thành thạo word, Excel...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Anh Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hương Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Linh Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng