Thông tin ứng viên


Giao Bui

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/04/1989
 Lượt xem: 142    Cập nhật ngày: 24/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân sự

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Phụ trách toàn bộ mảng tuyển dụng.
Quản lý chấm công.
Soạn thảo, áp dụng và theo dõi các quy chế, quy trình quản lý.
Quản lý cơ sở vật chất.

Công ty TNHH Tổ hợp giáo dục Future House
(từ 01/2020 đến 08/2021)

Trưởng phòng

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

7-10 triệu

- Tuyển dụng
- Hành chính
- Hỗ trợ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Anh Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hương Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Linh Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng