Thông tin ứng viên


Trần Vân Anh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 11/11/1987
 Lượt xem: 238    Cập nhật ngày: 12/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên nhân sự và thống kê sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
NHÂN SỰ
Theo dõi và quản lý nhân sự trong phạm vi 100 người. Tiếp nhận và đào tạo ATLD, tổ chức định kỳ các chương trình thi nâng bậc chuyên môn. Quản lý và soạn hợp đồng lao động. Đề xuất và tư vấn cho lãnh đạo về trình độ và chuyên môn nhiệm vụ của CBCNV
- Châm công, tính lương, báo ăn, độc hại, Bảo hộ lao động, VPP, PCCC.
- Tổng hợp số liệu sản xuất sản phẩm , và số liệu sửa chữa thiết bị máy móc vào cuối tháng, để đưa ra kế hoạch của tháng sau.
- Quản lý văn thư công văn đến - đi....
THỐNG KÊ SẢN XUẤT
- thống kế các số liệu sản xuất bao gồm định mức nguyên vật liêu, căn cứ trên định mức tiêu hao sản xuất lên phương án sản xuất tối ưu. So sánh các chỉ sô kế hoạch và thực hiện trong phạm vi ngắn và dài hạn.-
- kiểm tra các yếu tố đầu vào đúng đủ hợp lý hợp lệ.
ngoài ra xử lý tốt bảng biểu tính toán thông qua các công cụ hàm tính toán excel.

Công ty Cổ phần DAP - Vinachem
(từ 06/2013 đến 06/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-9 triệu

- Tôi có kinh nghiệm làm việc liên quan đến nhân sự và thống kê sản xuất tại công ty sản xuất 8 năm
- Tôi có thể sử dụng thành theo phần mềm office, và google driver

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thúy Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Minh Châu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Chưa cập nhật.