Thông tin ứng viên


Lê Hoàng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/12/1992
 Lượt xem: 10    Cập nhật ngày: 09/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kĩ thuật viên ( điện - điện tử )

Cao đẳng

Trên 5 năm

Điện, điện tử, điện lạnh
Vận hành Plc . Sửa chữa khắc phục lỗi ở line - đảm bảo tỉ lệ vận hành sản xuất

Lg display
(từ 06/2021 đến 06/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh

10-12 triệu

Vận hành - sửa chữa - khắc phục sự cố

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyen Minh Hieu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ văn trưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Sỹ Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hồng Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Chưa cập nhật.