Thông tin ứng viên


Trần Trung

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/07/1985
 Lượt xem: 16    Cập nhật ngày: 10/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư Điện

Đại học

Trên 5 năm

Điện, điện tử, điện lạnh

Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất Vinfast
(từ 07/2019 đến 06/2021)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh

12-15 triệu

- Làm kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc
- Quản lý và kiểm soát hệ thống tự động đảm bảo cho sản phẩm đạt chất lượng và sản lượng của kế hoạch sản xuất
- Phân tích, đánh giá nguyên nhân gốc rễ của thiết bị có vấn đề
- Lập danh sách và kiểm soát danh mục thiết bị cần thay thế
- Làm cải tiến nâng cao hiệu suất cho máy sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyen Minh Hieu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ văn trưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Sỹ Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hồng Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Chưa cập nhật.