Thông tin ứng viên


Lê Thị Ngọc Anh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 07/09/1993
 Lượt xem: 31    Cập nhật ngày: 04/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Các công việc liên quan đến quản lý và đào tạo nhân sự

Đại học

5 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
- Xây dựng quy trình đào tạo & các biểu mẫu có liên quan.
- Lập kế hoạch đào tạo theo tuần/tháng/năm.
- Xây dựng, bổ sung, cập nhật tài liệu đào tạo theo từng dự án, sản phẩm.
- Xây dựng hệ thống E – Learning dùng cho đào tạo.
- Triển khai đào tạo/tái đào tạo theo từng đối tượng nhân viên.
- Đánh giá sau đào tạo.
- Phối hợp hỗ trợ các phòng ban có liên quan
- Phối hợp làm việc với các đối tác.

Công ty TNHH CallUS
(từ 03/2019 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

10-12 triệu

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính ngân hàng.
- Có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm về đào tạo nhân sự.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
VŨ THỊ THU HẢI
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thùy Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hồng Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng