Thông tin ứng viên


Trần Thị Oanh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/03/1999
 Lượt xem: 163    Cập nhật ngày: 26/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trần Thị Oanh

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Hoàn thiện giấy làm việc, kiểm toác các phần hành được giao
- Hỗ trợ thu thập chứng từ, bằng chứng kiểm toán
- Soát xét báo cái tài chính trước khi phát hành
- Hỗ trợ phát hành báo cáo tài chính
- Dịch báo cáo tài chính Việt - Anh

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
(từ 11/2020 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-8 triệu

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ngoại ngữ tiếng Anh tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê thị thu thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Thuý
Hải Phòng