Thông tin ứng viên


Vũ Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 11/08/1984
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 29/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ, kế toán viên

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-10 triệu

- Theo dõi nhập xuất nguyên vật liệu sản xuất
- Tập hợp, bảo quản, lưu trữ chứng từ
- Hạch toán, thống kê, cập nhật số liệu trên phần mềm kế toán
- Theo dõi thu chi, công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hào
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Chinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Châu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Trung Kiên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Ngọc Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Trang
Hải Phòng