Thông tin ứng viên


Nguyễn Mạnh Hùng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 06/10/1996
 Lượt xem: 36    Cập nhật ngày: 15/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giám Định

Đại học

1 năm

Khác
Quản lý, thực hiện các yêu cầu của công ty, sắp xếp tuyến lấy giao trả sao cho phù hợp, chăm sóc khách hàng ....

Cty CP Giao Hàng Tiết Kiệm
(từ 03/2020 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

7-9 triệu

Là người chăm chỉ, nhiệt huyết, hoà đồng, tiếp thu nhanh.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hải Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Sơn Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hữu Thục
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Hùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đức Đạt
Chưa cập nhật.