Thông tin ứng viên


Trần Hùng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/05/1977
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 13/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý dự án, quản lý công trình

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc
QA- QC, thẩm định, giám định

thỏa thuận

Chứng chỉ hành nghề xây dựng công trình dân dung, công nghiệp và giao thông

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
đặng việt huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hải Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHAM VAN VUONG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Sơn Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Duân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM VĂN DIỆN
Hải Phòng