Thông tin ứng viên


Ngo Xuan Yen

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 18/07/1999
 Lượt xem: 46    Cập nhật ngày: 07/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

1 năm

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Thực tập sinh Phòng Kinh doanh

CTCP Đầu tư Vinmex
(từ 01/2021 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

7-10 triệu

- Giao tiếp, làm việc nhóm.
- Tiếp nhận và xử lí thông tin.
- Tiếng Anh, Tin học văn phòng.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Hữu Thục
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN PHƯƠNG LINH
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thuần
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tran Dai Viet
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hồng Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hồng Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Huyền
Chưa cập nhật.