Thông tin ứng viên


Phạm Thị Hiền

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 18/10/1993
 Lượt xem: 26    Cập nhật ngày: 07/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Đấu thầu, dự toán

Kỹ sư

5 năm

Xây dựng, kiến trúc
Làm việc tại phòng kế hoạch.
Chịu trách nhiệm về mảng đấu thầu.
Quản lý chung, cung cấp, liên kết các tài liệu cùng phòng kế toán.
Lập báo cáo tuần tháng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trường Thịnh
(từ 02/2019 đến 06/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc
Tư vấn, văn phòng, trợ lý

10-12 triệu

Kỹ sư xây dựng làm về đấu thầu, dự toán
Thành thạo các phần mềm G8, Autocad, Excel, Word,...
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Đức Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Chung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Van Cuong
Chưa cập nhật.