Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/04/1989
 Lượt xem: 17    Cập nhật ngày: 07/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Biên -phiên dịch tiếng hàn

Trung học

1 năm

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Biên phiên dịch

Lg electronic
(từ 10/2019 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Tư vấn, văn phòng, trợ lý

20-25 triệu

Phiên dịch viên

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thị Hằng Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Tuyết Lê
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Linh Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
lê thị thuỳ dung
Hải Phòng