Thông tin ứng viên


Phạm Văn Lộc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 02/05/1991
 Lượt xem: 49    Cập nhật ngày: 25/07/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Điện, điện tử, máy tính

Đại học

3 năm

Điện, điện tử, điện lạnh
- Nhân viên kỹ thuật triển khai bảo trì mạng internet

Cty Viễn thông TIN
(từ 04/2022 đến 04/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh

8-15 triệu

- Đọc, dịch tài liệu tiếng anh.
- Phân tích, chuẩn đoán, sửa chữa tốt.
- Giao tiếp tiếng anh khá.
- Làm việc nhóm và độc lập. Sử dụng tốt ứng dụng văn phòng.
- Năng động, chăm chỉ, trung thực.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trịnh Trung Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Lực
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Lộc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ta Huu Thang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Đức Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trưởng
Chưa cập nhật.