Thông tin ứng viên


Bùi Huy Hoàng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/10/1996
 Lượt xem: 186    Cập nhật ngày: 10/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư, Kỹ sư thiết kế xây dựng, ...

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Thiết kế, mỹ thuật
Xây dựng, kiến trúc

7-10 triệu

- Sử dụng các công cụ văn phòng Word, Excel, Power Point.
- Sử dụng các phần mềm hình ảnh Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
- Sử dụng phầm mềm vẽ 2D Autocad.
- Sử dụng phần mềm kết cấu Sap2000, Etab.
- Sử dụng phầm mềm vẽ 3D Sketchup, Revit.
- Đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng cơ bản.
- Đọc hiểu cơ bản Tiếng Anh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Văn Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham ngoc tan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyenvanlinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
pham van lai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hữu Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trọng Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Tuấn
Hải Phòng