Thông tin ứng viên


Phạm Hồng Quang

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/11/1993
 Lượt xem: 304    Cập nhật ngày: 02/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính, văn phòng, nhân sự

Đại học

4 năm

Khác
Senior xử lý dữ liệu trong nhóm 20 người của cty tnhh agrex dnp việt nam
Outsoucing staff cho mufg bank

Công ty tnhh agrex dnp việt nam
(từ 06/2017 đến 03/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

5-8 triệu

Tiếng Anh đọc hiểu, thành thạo offfice, biết sử dụng máy vi tính,...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Non
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thuý Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Lâm
Hải Phòng