Thông tin ứng viên


Vũ Khắc Quyền

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 22/11/1997
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 05/03/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Kỹ sư

1 năm

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng
- Thi công hạ tầng kỹ thuật
- Bóc tách khối lượng, hoàn công, hồ sơ chất lượng

Công ty cổ phần xây dựng GM
(từ 08/2020 đến 11/2020)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

8-12 triệu

- Bóc tách khối lượng
- Thi công hạ tầng kỹ thuật, kết cấu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Đức Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Chung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tùng
Hải Phòng