Thông tin ứng viên


Huệ Nguyễn

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 07/05/1990
 Lượt xem: 62    Cập nhật ngày: 21/05/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV-Nguyễn Thị Huệ- Kế toán nội bộ

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Theo dõi thu - chi hàng ngày
Theo dõi vật tư công trường
Cuối tháng tổng hợp quỹ, tổng hợp vật tư

Công ty TNHH XD TM Sông Lan
(từ 05/2017 đến 05/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

6.5-8 triệu

Tin học văn phòng tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Hồng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh thị Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Trung Kiên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thuần
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ninh Hải Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Nga
Chưa cập nhật.