Thông tin ứng viên


BUIQUANGDONG

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/06/1980
 Lượt xem: 17    Cập nhật ngày: 26/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


xây dựng

Đại học

Trên 5 năm

Xây dựng, kiến trúc
xây dựng

Vingroup
(từ 02/2019 đến 03/2021)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

1-3 triệu

- Giám sát thi công, quản lý các nhà thầu chính, thầu phụ
- Tổ chức quản lý thi công tốt
- Có tư duy phân tích, tư duy sáng tạo và giao tiếp tốt
-Kỹ năng làm viecj theo nhóm tốt, xử lý công việc hiệu quả
- Nhiệt tình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Đức Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Chung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tùng
Hải Phòng