Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Bùi Mạnh Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Quang Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Hùng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Đình Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Quỳnh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Bá Trình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Từ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Đại
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Việt Hường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Như Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Ly
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Danh Bình
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phùng Thị Quỳnh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hương Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn đăng chung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Lộc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Kha
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Minh Thưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng Văn Thìn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHAN THỊ THÙY
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bảo Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Dịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thái Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đạt
Hải Phòng