Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Đỗ Quang Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuý Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tuyết Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐỨC THUẬN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đình Kiên
Thanh Hóa
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Diệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi đức An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Chu Thị Thu Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Duy Phoóc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quốc Chủng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Đức Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Văn Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thúy Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Tố Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Bình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn bảo hạnh phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm công nguyên
Hải Dương
Ảnh đại diện
Lã Văn Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Khánh Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lưu Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Văn Thoan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Anh Tài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm văn hoan
Thái Bình
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN TIỆP
Hải Dương
Ảnh đại diện
đinh văn nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Như Thoáng
Bắc Ninh
Ảnh đại diện
Đặng văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
đoàn thị hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Phúc
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Kim Kỳ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
bùi thùy linh
Chưa cập nhật.