Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Lộc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Tằm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Kha
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Minh Thưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Việt Hường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Văn Thìn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHAN THỊ THÙY
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bảo Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Dịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thái Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thúy Đặng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Đỗ Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lô Thị Hài
Cao Bằng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thu Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khắc Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Khánh Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Bạch Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Như Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Võ thị ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thanh Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hợi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Bình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Gấm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Thu Hòa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thảo Nhi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
lưu quốc dũng
Hải Phòng