Ứng viên tốt nhất


Ảnh đại diện
Trần thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Tiến Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Thuy Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quang Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Văn Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Khanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Vũ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Trường Xuân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Hữu Gíap
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Việt Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Sơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nịnh Văn Mừng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Ngọc Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Tiến Thịnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Đức Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Thắng
Chưa cập nhật.