Thông tin ứng viên


Ân Trương Công

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/01/1989
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 26/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh bán hàng

Trung cấp

Trên 5 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

Nội thất trung thuỷ
(từ 01/2020 đến 01/2021)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Quản lý điều hành

20-25 triệu

Giao tiếp,đào tạo,tuyển dụng,quản lý thời gian,

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tô Đình Tưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khắc Hai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Bốn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ân Trương Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Mạnh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Đức Phòng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM VĂN TRƯỜNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu lịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng