Thông tin ứng viên


Đào Thị Hồng Nhung

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/09/1993
 Lượt xem: 40    Cập nhật ngày: 06/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Đào Thị Hồng Nhung - Trợ lý Tài chính Cấp cao

Đại học

3 năm

Văn phòng, hành chính, trợ lý
-Hợp đồng xử lý & thanh toán liên quan đến tài sản;
-Tăng cường thủ tục thanh toán;
-Xây dựng mô hình tài chính và phân tích đầu tư hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy mới;
- Trình HĐQT dự án đầu tư;
-Làm việc với bên thứ 3 để đánh giá giá trị tài sản;
- Ngân sách xây dựng cho 3 nhà máy, sử dụng hơn 30.000 tổng số công nhân;
-Kiểm soát và dự báo hàng tháng dòng tiền và chi phí cho các nhà máy xí nghiệp;
-Xây dựng kế hoạch sản xuất và chuẩn bị thực hiện kế hoạch sự phân tích;
-Làm các báo cáo quản trị hàng tháng;
-Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo IFRS; các mục đặt phòng và đối chiếu dữ liệu;
- Tổ trưởng tổ kiểm đếm tài sản;
- Trưởng nhóm phát triển hệ thống mua hàng và giải quyết.

Crystal International Group Limited
(từ 01/2017 đến 12/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Tư vấn, văn phòng, trợ lý

10-20 triệu

- Tiếng Anh
- Tiếng Pháp
- Kiến thức tốt về tài chính và chức năng của tất cả các phòng ban trong một nhà máy sản xuất lớn;
-Kỹ năng thuyết trình xuất sắc nhờ đánh giá tiến độ hàng quý với HĐQT;
- Hiểu biết sâu sắc về hệ thống SAP;

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phan Thị Hằng Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phượng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thương
Hải Dương
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.