Thông tin ứng viên


Lê Hồng Sơn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/02/1997
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 04/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Bán hàng

Cao đẳng

4 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh

8E-06-10 triệu

Tư vấn bán hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyen Minh Hieu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ văn trưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Sỹ Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hồng Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Chưa cập nhật.