Thông tin ứng viên


Bùi Thị Hợi

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Dương - Sinh ngày: 08/01/1994
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 26/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giám định viên thực phẩm

Đại học

3 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
Thanh tra quá trình sản xuất (Theo GMP, SSOP, định
lượng nguyên liệu…);
Thanh tra các loại nguyên liệu do xưởng tự nhập theo
quy chế phân cấp của công ty;
Phối hợp cùng nhóm kiểm tra chất lượng thành phẩm
trong việc kiểm tra định lượng hàng đóng gói sẵn.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
(từ 07/2020 đến 12/2020)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

7-8 triệu

- Nhân viên phòng Quản lý chất lượng:
Thanh tra quá trình sản xuất (Theo GMP, SSOP, định
lượng nguyên liệu…);
Thanh tra các loại nguyên liệu do xưởng tự nhập theo
quy chế phân cấp của công ty;
Phối hợp cùng nhóm kiểm tra chất lượng thành phẩm
trong việc kiểm tra định lượng hàng đóng gói sẵn.
- Nhân viên ISO:
Hướng dẫn, hỗ trợ các phòng ban thực hiện, sửa đổi
quy trình hướng dẫn, duy trì thẩm tra hồ sơ hàng tháng
đảm bảo tuân thủ quy trình, hướng dẫn, quy định, quy
chế theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, GlobalG.A.P,
HACCP;
Triển khai thực hiện đánh giá nội bộ, truy vết nguồn
gốc sản phẩm, theo dõi quá trình kiểm soát sản phẩm
không phù hợp theo Quy trình;
Đề xuất ban lãnh đạo ý tưởng cải tiến hệ thống;
Báo cáo lỗi các bộ phận, kết quả khắc phục lỗi

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khắc Hai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Giang Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Trang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Hoàng Phú Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hợi
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị khánh chi
Hải Phòng