Thông tin ứng viên


Đinh Văn Hải

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 10/09/1993
 Lượt xem: 31    Cập nhật ngày: 17/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thu nhập ổn định , cạnh tranh công bằng

Trung học

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Sửa chữa , vận hành , lắp ráp xe máy điện. O tô

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

8-9 triệu

Có khả năng giao tiếp , nhạy bén trong công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ văn cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Manh Cuong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mỹ Duyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thùy Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Minh Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương Đức Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Mạnh Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Nguyên
Hải Phòng