Thông tin ứng viên


pham thi thuy

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/04/1988
 Lượt xem: 17    Cập nhật ngày: 16/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


hành chính

Đại học

5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
hành chính văn phòng

Công ty TNHH Yurrtec Việt Nam
(từ 10/2015 đến 10/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

9-12 triệu

Tiếng anh giao tiếp tốt
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Chí Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hải Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen ngoc huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phượng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Cảnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thanh Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương thị thu trang
Chưa cập nhật.