Thông tin ứng viên


vu van sang

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/01/1985
 Lượt xem: 118    Cập nhật ngày: 12/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV- vũ văn sang- QC

Trung học

5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Trưởng phòng

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Điện, điện tử, điện lạnh
QA- QC, thẩm định, giám định

15-3 triệu

quản lý chất lượng ở các công ty hàn quốc, giao tiếp được tiếng hàn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hữu Vũ Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Công Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đô Đức Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Thu Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Kim
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Hải Phòng