Thông tin ứng viên


trần thị vân anh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 30/12/1995
 Lượt xem: 72    Cập nhật ngày: 10/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Xuất nhập khẩu, nhân viên văn phòng

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

5-10 triệu

Tốt nghiệp ngành Kinh tế ngoại thương- Trường Đại Học Hải Phòng.
- Biết Khai báo hải quan điện tử Ecus,
- Làm một số chứng từ xuất nhập khẩu.
- Biết Sử dụng tin học văn phòng như Word, excel, powerpoint
- Biết tiếng anh cơ bản.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Quốc Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Minh Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Hữu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Bích Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Minh Tuyết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bích Vân
Hải Phòng