Thông tin ứng viên


trần thị vân anh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 30/12/1995
 Lượt xem: 151    Cập nhật ngày: 21/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Xuất nhập khẩu, nhân viên văn phòng

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

5-10 triệu

Tốt nghiệp ngành Kinh tế ngoại thương- Trường Đại Học Hải Phòng.
- Biết Khai báo hải quan điện tử Ecus,
- Làm một số chứng từ xuất nhập khẩu.
- Biết Sử dụng tin học văn phòng như Word, excel, powerpoint, outlook
- Biết tiếng anh cơ bản.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Thùy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Tiến Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Quyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Tiến Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mai Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quốc Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Trường Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng