Thông tin ứng viên


Nguyễn văn thi

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 04/07/1990
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 16/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư máy

Đại học

5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

thỏa thuận

Máy 4

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
nguyễn trọng hải
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
BÙI VĂN DƯƠNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Lâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần bình minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn trần đông
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Đình Tiến
Quảng Ninh