Thông tin ứng viên


Đoàn Thị Phương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 06/07/1997
 Lượt xem: 41    Cập nhật ngày: 07/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, nhân viên tổ chức sự kiện, công tác xã hội, ngoại giao

Đại học

1 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Tìm kiếm học viên mới, tư vấn chương trình và các hoạt động của Trung tâm, đăng kí cho học viên mới để đạt được chỉ tiêu đề ra. Chăm sóc khách hàng và xử lý các khiếu nại khách hàng...

CTCP Anh Ngữ Apax
(từ 05/2019 đến 04/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-9 triệu

- Tin học văn phòng( word,exel,power point)
- Tiếng anh giao tiếp
- Kỹ năng mềm ( kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề...)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thương Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Chang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Mai Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Hà Uyên
Hải Phòng