Thông tin ứng viên


Vũ Đức

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/12/1993
 Lượt xem: 380    Cập nhật ngày: 30/01/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên kế toán

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Kế toán tiền mặt:
+ Thu tiền khách hàng mua hàng.
+ Thanh toán tiền mua vật tư.
+ Tạm ứng cho nhân viên.
+ Đối chiếu tồn quỹ hệ thống và thực tế cùng thủ quỹ.
+ Báo cáo thu chi, tồn quỹ hàng ngày.
+ Cuối tháng kiểm kê quỹ
- Kế toán kho.
+ Hàng ngày kiểm vật liệu nhập kho
+ Kiểm tra Pr, PO
+ Báo cáo nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu (ngày, tuần, tháng)
+ Đối chiếu số liệu thẻ kho của thủ kho
+ Kiểm kê kho khi có yêu cầu cấp trên
+ Kiểm kê kho cuối tháng
+ Làm báo cáo tồn kho cuối tháng
- Làm báo cáo doanh thu (ngày, tháng)
- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ, hóa đơn.
- Theo dõi các chương trình khuyến mãi.
- Sử dụng phần mềm SAP

Công Ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè
(từ 12/2017 đến 01/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-8.5 triệu

-Làm việc nhóm, làm việc độc lập.
- có thể chịu được áp lực công việc
- Word, exel khá.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tạ Thị Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đàm Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
MAI THỊ THU THỦY
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Nguyễn Thuỳ Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Dương Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Xen
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Hường
Hải Phòng