Thông tin ứng viên


Mai Thảo Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/10/1997
 Lượt xem: 31    Cập nhật ngày: 22/03/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giáo viên tiếng anh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

7-9 triệu

English teaching for Children
Parent - Teacher communication
Positive behavior support
Self learning
Teamwork
Laborious
Microsoft Office

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thảo Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thuỳ Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khánh Thùy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thuỷ Tiên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Lam Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đàm Thị Thùy Dung
Hải Phòng