Thông tin ứng viên


Tạ Thu Hương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 06/05/1997
 Lượt xem: 141    Cập nhật ngày: 18/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

Không yêu cầu

QA- QC, thẩm định, giám định

Công ty SGS Việt Nam
(từ 07/2021 đến 09/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Hành chính, văn phòng, nhân sự
QA- QC, thẩm định, giám định

thỏa thuận

Kỹ năng giảng dạy, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Như
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thảo Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Xuân Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kiều Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Anh Hiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hà Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Quang
Hải Phòng