Thông tin ứng viên


Lê Lam Hồng

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/06/1998
 Lượt xem: 65    Cập nhật ngày: 14/02/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính, nhân sự

Đại học

1 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Gia sư môn Tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
Tự lên kế hoạch giảng dạy và kiểm tra học sinh; Tư vấn cho phụ huynh về tình hình học tập của học sinh.

Tại nhà
(từ 03/2018 đến 01/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Pháp luật, pháp lý

5-7 triệu

Kỹ năng tư vấn
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng quản lý thời gian

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Thạo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Minh Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Nhàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lam Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Hà Kiều Nhi
Hải Phòng