Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Khuyên

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 13/11/1986
 Lượt xem: 65    Cập nhật ngày: 30/12/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Sales admin, Hành chính - Nhân sự

Đại học

Trên 5 năm

Văn phòng, hành chính, trợ lý
_ Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng và NV Kinh doanh, điều phối giao hàng.
_ Soạn thảo báo giá, hợp đồng.
_ Làm hồ sơ thầu, ủy quyền thầu.
_ Làm báo cáo doanh số
_ Bảo hiểm xã hội
_ Chấm công, tính lương.
_Soạn thảo và lưu trữ công văn.
_ Mua một số nvl.
_ Quản lý nhãn hiệu hàng hóa.

Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội
(từ 01/2019 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-10 triệu

_ Kỹ năng giao tiếp.
_ Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.
_ Khả năng thích ứng và học hỏi trong công việc
_ Thành thạo tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trâm Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn thị nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thạo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Văn Thiệu
Chưa cập nhật.