Thông tin ứng viên


Đỗ Văn Chiến

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/11/1972
 Lượt xem: 105    Cập nhật ngày: 07/10/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Làm việc trong nhà máy

Trung cấp

Trên 5 năm

Khác
Quản lý giám sát an toàn lao động trong nhà máy.

Công ty TNHH thép VSC- POSCO
(từ 05/2016 đến 06/2019)

Cố vấn/Giám sát

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

8-12 triệu

Vận hành thiết bị và quản lý an toàn lao động

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Văn Cương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Lập
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Trới
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Cảnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
vũ duy khiêm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn đình toàn
Nghệ An
Ảnh đại diện
Nguyễn Phong Biền
Thái Bình