Thông tin ứng viên


NGUYỄN THỊ LIÊN

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 10/10/1997
 Lượt xem: 16    Cập nhật ngày: 26/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


pháp luật

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Pháp luật, pháp lý

5-10 triệu

Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ LIÊN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thi Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Mỹ Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phước
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Như Quỳnh
Hải Phòng