Thông tin ứng viên


Bùi Thanh Hằng

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 24/06/2000
 Lượt xem: 56    Cập nhật ngày: 10/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Tư vấn / trợ giảng tiếng Anh

Trung học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

4-10 triệu

giao tiếp Tiếng Anh. Từng có 3 tháng học tại Help Long Long - Philippin

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Kim Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Hoà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Minh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Tú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ ánh quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Minh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Thị Mừng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thanh Tùng
Hải Phòng