Thông tin ứng viên


Đào Hải Vân

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/08/1995
 Lượt xem: 119    Cập nhật ngày: 19/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Đào Hải Vân - Nhân viên pháp lý

Đại học

2 năm

Pháp luật, pháp lý
- Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty;
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
- Soạn thảo và kiểm tra công văn, Hợp đồng phục vụ hoạt động của Công ty;
- Chịu trách nhiệm về khía cạnh pháp lý đối với các hoạt động của Công ty;
- Tư vấn pháp luật cho công ty, cập nhật các văn bản pháp lý;
- Xử lý chủ động và tham mưu cho Lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, …
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3;
- Làm việc với cơ quan hành chính nhà nước;
- Hỗ trợ tất cả các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.

Công Ty Cổ Phần Everestlaw
(từ 03/2018 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Pháp luật, pháp lý

7-10 triệu

- Kỹ năng tiếp xúc khách hàng
- Kỹ năng khai thác thông tin
- Kỹ năng tra cứu văn bản pháp luật
- Kỹ năng tư vấn
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Giải quyết vấn đề
Kỹ năng lãnh đạo
Lập kế hoạch
Quản lý thời gian hiệu quả
Dễ dàng thích nghi với môi trường mới

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lương Thị Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Minh Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bui Bich Phuong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thêm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hồng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tú
Hải Phòng