Thông tin ứng viên


Phan Thanh Hằng

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 06/04/1989
 Lượt xem: 44    Cập nhật ngày: 20/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên nhân sự

Cao đẳng

5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- phụ trách mảng đám bảo quyền lợi nhân viên: chấm công, làm lương, bảo hiểm,,
- tổ chức hoạt động tập thể cho công ty

Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View
(từ 06/2014 đến 02/2019)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Hành chính, văn phòng, nhân sự

10-15 triệu

- Nắm vững kiến thức về mảng hành chính nhân sự
- Khả năng làm việc theo nhóm tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ THÚY NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Huy Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Duong Thi Quynh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thúy Lành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương Huệ
Hải Phòng