Thông tin ứng viên


Lê Thanh Tuấn

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 18/07/1991
 Lượt xem: 108    Cập nhật ngày: 08/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Lê Thanh Tuấn - Purchasing/ Planning

Đại học

4 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
PURCHASING STAFF - Purchasing Planner
- Issue and follow PO process for packaging material
- Daily check stock quantity and control ration of all purchase items.
- Analyze the production plan to find which items have shortage
- Follow and response to suppliers any issues to item quality and delivery
- Collect and manage all purchase documents to process payment
- Weekly monitor team member's payroll and request expense for b usiness trip
- Prepare weekly job issue report and monthly purchase forecast

VINSMART RESEARCH & MANUFACTURE
(từ 07/2018 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

10-12 triệu

- Kỹ năng office, excel và power point.
- Kỹ năng lên kế hoạch, phân tích và báo cáo.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô Trung Kiên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Lập
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô hồng việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Văn Đại
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hiệp Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Anh
Chưa cập nhật.