Thông tin ứng viên


Lê Thanh Tuấn

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 18/07/1991
 Lượt xem: 22    Cập nhật ngày: 18/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Lê Thanh Tuấn - Purchasing/ Planning

Đại học

4 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
PURCHASING STAFF - Purchasing Planner
- Issue and follow PO process for packaging material
- Daily check stock quantity and control ration of all purchase items.
- Analyze the production plan to find which items have shortage
- Follow and response to suppliers any issues to item quality and delivery
- Collect and manage all purchase documents to process payment
- Weekly monitor team member's payroll and request expense for b usiness trip
- Prepare weekly job issue report and monthly purchase forecast

VINSMART RESEARCH & MANUFACTURE
(từ 07/2018 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

10-12 triệu

- Kỹ năng office, excel và power point.
- Kỹ năng lên kế hoạch, phân tích và báo cáo.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn văn đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyên văn nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoang Van Quan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Viết Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Lộc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Phương
Chưa cập nhật.