Thông tin ứng viên


Phạm Đức Tùng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/06/1988
 Lượt xem: 247    Cập nhật ngày: 09/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Phạm Đức Tùng

Trung học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Lương cao
In ấn, xuất bản
Game
Sản xuất, vận hành sản xuất
Khác
Lao động phổ thông
Điện, điện tử, điện lạnh

4-5 triệu

lao động phổ thông

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Dung Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Bá Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Văn Thoan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Kim Thủy Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm huy hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Thu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê xuân Vũ
Chưa cập nhật.