Thông tin ứng viên


ĐỖ THỊ HOÀI

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/04/1992
 Lượt xem: 22    Cập nhật ngày: 13/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ

Đại học

2 năm

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
chăm sóc khách hàng
chuẩn bị bộ chứng từ hàng nhập

FM logistics
(từ 11/2016 đến 02/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

6-8 triệu

tiếng anh khá, tin học tốt, giao tiếp tốt, tự tin nhiệt huyết trong công việc, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Thu Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Minh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Bích Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô thị nhàn
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thảo
Chưa cập nhật.