Thông tin ứng viên


Đỗ Đức Ngọc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/10/1993
 Lượt xem: 312    Cập nhật ngày: 08/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


LẬP TRÌNH VIÊN WEBSITE

Đại học

4 năm

IT phần cứng, phần mềm

Tên công ty
(từ 10/2016 đến 05/2021)

Kỹ sư

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

thỏa thuận

Kỹ năng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Viết Viên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiệu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ thanh sơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Đức Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dũng Nguyễn Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Văn Thùy
Hải Phòng