Thông tin ứng viên


Vũ Thị Bích

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/05/1993
 Lượt xem: 39    Cập nhật ngày: 11/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Cao đẳng

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Theo dõi thu, chi, sổ quỹ tại văp phòng
- Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số liệu của kế toán
- Theo dõi công nợ, theo dõi đầu vào – đầu ra để cân đối khi xuất hóa đơn
- Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm
- Quản lý sổ sách kế toán, tài liệu, hợp đồng

Công ty Trường phi
(từ 05/2018 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-7 triệu

Cẩn thận, tỷ mỉ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ thị măng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị thùy linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Chi Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Thùy Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vi Thi Hang Nho
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Hải Ninh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Phương Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
TRần Diệu Hương
Hải Phòng