Thông tin ứng viên


NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/01/1991
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 22/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Đại học

4 năm

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý

6-7 triệu

Có kinh nghiệm làm nhân viên logistics và làm văn thư văn phòng, quản lý và lưu trữ hồ sơ, công văn đi đến, báo cáo, chấm công, làm các công việc văn phòng liên quan và chứng từ.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
cù diệu linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn quang hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hữu Vũ Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
dương hương giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Ngọc Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hồng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Võ Thị Thiên Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Viết Sang
Chưa cập nhật.